Kaart Vind een kliniek Zoeken

Privacybeleid

Merz Pharma Benelux B.V., Hoevestein 36D, 4903 SC Oosterhout, Nederland (hierna “Merz”, “we”, “ons” genoemd) beheert deze website (hierna “website” genoemd). We respecteren uw privacy en willen dat u begrijpt hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. In dit Privacybeleid wordt beschreven wanneer, waarom en hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken als u onze website bezoekt. Klik op een van onderstaande onderwerpen om direct naar een onderwerp te gaan waarin u geïnteresseerd bent.

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop Merz uw gegevens verwerkt, kunt u per post of e-mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:

Merz Pharma Benelux B.V.
Hoevestein 36D
4903 SC Oosterhout
Nederland
dpobenelux@merz.com

 

Algemene informatie

Dit Privacybeleid is van toepassing op bezoekers van de volgende websites, www.radiesse.nlwww.belotero.nl, www.merzaesthetics.nlwww.merzpharma.nlwww.merzpharma.bewww.cellfina.nl www.ultherapy.nl. Dit Privacybeleid regelt de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens door Merz. De website van Merz bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Merz is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

We werken mogelijk samen met externe partijen (hierna “Merz-onderaannemers” genoemd) die diensten aan ons verlenen. Merz-onderaannemers hebben onder bepaalde omstandigheden toegang tot uw gegevens. Merz-onderaannemers verwerken uw gegevens echter uitsluitend voor en namens Merz, en alleen voor de doeleinden die staan vermeld in dit beleid. Daarnaast zullen Merz en zijn onderaannemers uw gegevens beveiligen middels passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het goed functioneren van onze website te waarborgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Merz gebruikt de volgende cookies:

  1. Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om er voor te zorgen dat onze website goed functioneert.
  2. Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u op onze website navigeert en welke delen u interessant vindt. Hiermee kunnen we onze website en uw online ervaring verbeteren.

 

U ontvangt een cookiemelding wanneer er cookies worden verzonden. Wanneer u onze website bezoekt en indien u akkoord gaat met de cookies, verwerkt Merz de navolgende Persoonsgegevens met als doeleinde het goed functioneren van onze website te waarborgen:

  • door u vooraf bezochte websites (verwijzende URL)
  • door u gedane zoekopdrachten
  • uw taalvoorkeur
  • uw volledige IP-adres

 

Wij gebruiken cookies van derden alleen om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te verbeteren.

 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt geboden door Google Inc. (hierna “Google” genoemd). Merz heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. Merz volgt de handleiding voor privacyvriendelijk gebruik van Google Analytics, uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiegegevens over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) worden overgedragen naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. We gebruiken een anonieme Google Analytics-toepassing waarmee uw IP-adres wordt afgebroken. Dit betekent dat het laatste octet van uw IP-adres door Google wordt gemaskeerd voordat ze dit naar de VS verzenden. Merz deelt u persoonsgegevens niet met Google of andere partijen.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en andere diensten te bieden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als u cookies uitschakelt, kunt u alle of enkele functies van de website mogelijk niet gebruiken.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor toekomstige verzameling en opslag van gegevens door Google door een deactiveringsinvoegtoepassing voor uw browser te downloaden en installeren. Hierdoor kan Google Analytics geen gegevens over uw websitebezoeken verzamelen en verwerken. Voor meer informatie en voor instructies over het downloaden en installeren gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Hier kunt u ook de deactiveringsinvoegtoepassing downloaden.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op onderstaande koppeling te klikken. Er wordt een afmeldingscookie ingesteld waarmee wordt voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt.

 

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om u te informeren over medisch specialisten bij u in de buurt. Als u deze dienst gebruikt, wordt er een koppeling gemaakt met Google Maps, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google verwerkt ook gegevens over uw gebruik van de functies van Maps.

Als u deze dienst gebruikt, gaat u ermee akkoord dat Google gegevens verwerkt die het van u heeft verzameld. U vindt het websitebeleid op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

Gebruik van Google Fonts

Om de laadtijd van onze website aanzienlijk te verkorten, gebruiken we lettertypen (hierna “Google Fonts” genoemd) die worden gedownload van de Google-servers (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), mits deze lettertypen nog niet in de cache van uw browser staan. Google is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens die worden verzonden op verzoek van uw browser. U vindt het websitebeleid voor Google Fonts op https://fonts.google.com/ en het websitebeleid voor de algemene gegevensverwerking door Google op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

YouTube-video's bekijken

Op onze website kunt u hierin opgenomen YouTube-video's bekijken (een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Hiertoe wordt de uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus van YouTube gebruikt, waardoor YouTube alleen gegevens van u kan verzamelen als u op de videoclip klikt.

Als u op een videoclip klikt, verklaart u ermee akkoord te gaan dat YouTube gegevens verwerkt die het van u heeft verzameld. Voor meer informatie over het websitebeleid gaat u naar https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

Invoegtoepassingen van sociale media

Deze website maakt gebruik van programma's (hierna "invoegtoepassingen" genoemd) van sociale-medianetwerken zoals Facebook, Twitter, Google en Instagram, bijvoorbeeld “Vind ik leuk”, “Delen” of “Google+”. Deze worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna "Facebook" genoemd), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd) of Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (hierna "Twitter" genoemd)….

Over het algemeen geldt dat wanneer u websites bezoekt die een invoegtoepassing van sociale media bevatten, gegevens over uw online gedrag automatisch worden overgedragen naar de servers van deze sociale netwerken. Als u bent aangemeld bij een sociale-media-account, zal die aanbieder van sociale media (bijvoorbeeld Facebook) herkennen dat u onze website hebt bezocht omdat de invoegtoepassing van de sociale media uw browser direct verbinding laat maken met de servers van de sociale media. Als u niet wilt dat aanbieders van sociale media uw sociale-media-interacties op onze website aan uw profiel koppelen, moet u zich afmelden van alle sociale-media-accounts voordat u een Merz-website bezoekt. Voor meer informatie over de manier waarop sociale-medianetwerken uw persoonlijke gegevens gebruiken, raadpleegt u het privacybeleid van de betreffende aanbieder van sociale media.

 

Koppelingen naar andere websites of downloadbare apps

Indien onze website koppelingen bevat naar andere websites van de Merz Group (bijvoorbeeld de website van de expertgroep), websites van externe bedrijven of downloadbare apps, is dit privacybeleid niet van toepassing op dergelijke websites of apps. Zie de betreffende websites of apps voor informatie over de manier waarop zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier gebruikt om ons een bericht te sturen of als u op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail), kunnen we dit bericht opslaan om uw verzoek te verwerken. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel dat in het contactformulier is opgegeven. Als het nodig is om informatie of documenten te verzenden naar externe partijen, verwijderen we eerst alle persoonsgegevens die niet vereist zijn om aan uw verzoek te voldoen. Merz doet redelijke inspanningen om persoonsgegevens te beveiligen die worden overgedragen naar een locatie buiten de Europese Unie, ongeacht of dergelijke gegevens worden verwerkt door gelieerde bedrijven van Merz of door andere externe partijen.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische of organisatorische maatregelen zodat uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

We bewaren uw persoonsgegevens op een beveiligde server in Europa. Indien wij uw persoonsgegevens bij derden bewaart, zullen wij met deze derden standaard bepalingen overeenkomen die de Europese Commissie heeft opgesteld.

Als het nodig is om informatie of documenten te verzenden naar externe partijen, verwijderen we eerst alle persoonsgegevens die niet vereist zijn om aan het verzoek te voldoen. Merz doet redelijke inspanningen om persoonsgegevens te beveiligen die worden overgedragen naar een locatie buiten de Europese Unie, ongeacht of dergelijke gegevens worden verwerkt door gelieerde bedrijven van Merz of door andere externe partijen.

 

Bewaartermijnen

Tenzij een wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien het bewaren van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor onze doeleinden en er geen andere gronden zijn die bewaring noodzakelijk maken.

 

Uw rechten

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna "AVG" genoemd) heeft u het recht een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij Merz of bij onderaannemers van Merz (artikel 15 van de AVG). Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U heeft het recht om correcties (artikel 16 van de AVG) of verwijdering (artikel 17 van de AVG) aan te vragen van uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij Merz, alsmede het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de AVG) van uw persoonsgegevens.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 van AVG). Als u vermoedt dat Merz de AVG niet naleeft, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer wij voornemens zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

 

Overige bepalingen

Indien u gebruik wilt maken van de rechten hierboven omschreven of als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop Merz uw gegevens verwerkt, kunt u per post of e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. We verzoeken u dergelijke zorgen (of bezwaren) schriftelijk in te dienen, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, zodat we uw identiteit kunnen controleren.

 

Merz Pharma Benelux B.V.
Hoevestein 36D
4903 SC Oosterhout
Nederland
dpobenelux@merz.com

 

We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn in overeenstemming met de AVG indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.